Materiały informacyjne: teksty, grafika, fotografie, etc. zawarte na stronie www.makijazpermanentny-wroc.pl są objęte ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.), (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637).

Bezprawne kopiowanie określa się jako kradzież własności intelektualnej. Kto przywłaszcza sobie autorstwo, albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz obowiązkowi wynagrodzenia stronie poszkodowanej poniesionych strat i przywróceniu status quo ante, czyli stanu istniejącego przed naruszeniem dóbr.